FFLATIAU

Mae gofod a ddatryswyd yn bwrpasol ac yn esthetaidd yn gwneud y fflat yn lle i fyw.

Dylunio

Cyfunodd y penseiri ddyluniad minimalaidd oesol gyda'r cyfleustodau mwyaf posibl-Roedd y tu allan yn cael ei ystyried yn y fath fanylion gan fod gwelyau plygu yn caniatáu'r defnydd mwyaf posibl o ofod ar unrhyw adeg o'r dydd.

Oriel
digon o le storio- strizkov.apartments
fflatiau bwystfilod bach i'w rhentu- strizkov.apartments

Awydd

Preswylio Střížkov yn cynnig pedwar cynllun gofodol gwahanol o randai, o 28M2 i 43m2, ar dri llawr. Mae pob fflat wedi'i gyfarparu'n llawn ac yn barod i symud i mewn ar unwaith.

Offer

Fflatiau Střížkov Mae ganddynt bopeth sydd ei angen arnoch i fyw'n gyfforddus. Cwblhau offer gyda chyfarpar a chelfi, cysylltiad rhyngrwyd o ansawdd, diogelwch electronig, parcio a gwasanaethau eraill yn yr adeilad. Mae'r adeilad cyfan wedi'i adeiladu mewn safon ynni isel, mae gan y defnyddiwr hefyd y posibilrwydd o reoli'r defnydd o ynni drwy'r rhyngwyneb ar-lein ac mae'n effeithio ar berfformiad ynni ei gartref ei hun.

Harfogi â
Dodrefn
peiriant golchi/
sychwr/peiriant golchi llestri
llawn offer
Cuisine
Iechyd
Fatres
Glanhau
Gwasanaeth
Rhyngrwyd
a wi-fi
Diogelwch
Larwm
keyless
Mewnbwn
Fawr
Lifft
100%
Sicrhau
Camera
System
Ynni
adeiladu darbodus
Trosolwg ar-lein
defnydd o ynni
Tanddaearol
Parcio
Archfarchnad
yn yr adeilad
ystafell ymolchi gyda thoiled- strizkov.apartmentscegin fodern gydag ystafell fwyta- strizkov.apartmentssoffa gyda gwely a man storio sy'n plygu- strizkov.apartmentsfflatiau llawr bach moethus- strizkov.apartments

Ydych chi'n hoffi'r dyluniad? Dewiswch uned benodol.

dewis uned

GAREJ

Mae parcio garej hefyd ar gael i'w rentu, wedi'i ddiogelu gan system ddiogelwch. Mae'r ardal garej wedi'i gyfarparu â synhwyrydd cynnig a gallwch hefyd gadw eich car dan wyliadwriaeth barhaus Diolch i fynediad o bell drwy gais symudol.

Tanddaearol
Parcio
Synhwyrydd
Symud
Pell
Mynediad
Camera
System
100%
Sicrhau
TROSOLWG O GAREJYS

Prima

Fflatiau wedi eu gwneud gan ddyn ar gyfer freestylers, sydd eisiau rhydd i greu a threulio'u hamser mewn amgylchedd creadigol ac ysbrydoledig.

Gweler

Ail

Fflatiau wedi eu gwneud gan ddyn ar gyfer freestylers, sydd eisiau rhydd i greu a threulio'u hamser mewn amgylchedd creadigol ac ysbrydoledig.

Gweler

Trydydd

Fflatiau wedi eu gwneud gan ddyn ar gyfer freestylers, sydd eisiau rhydd i greu a threulio'u hamser mewn amgylchedd creadigol ac ysbrydoledig.

Gweler

Kvarta

Fflatiau wedi eu gwneud gan ddyn ar gyfer freestylers, sydd eisiau rhydd i greu a threulio'u hamser mewn amgylchedd creadigol ac ysbrydoledig.

Gweler